مصوبه مجلس نمایندگان به دنبال جلوگیری از سفر آمریکایی‌ها به ایران با پاسپورت‌های آمریکایی است

مصوبه مجلس نمایندگان به دنبال جلوگیری از سفر آمریکایی‌ها به ایران با پاسپورت‌های آمریکایی است

مصوبه مجلس نمایندگان به دنبال جلوگیری از سفر آمریکایی‌ها به ایران با پاسپورت‌های آمریکایی است

دکمه بازگشت به بالا