صدها زن در شمال سوریه در اعتراض به مرگ مهسا امینی تظاهرات کردند

صدها زن در شمال سوریه در اعتراض به مرگ مهسا امینی تظاهرات کردند

صدها زن در شمال سوریه در اعتراض به مرگ مهسا امینی تظاهرات کردند

دکمه بازگشت به بالا