جمهوری اسلامی پس از گزارش بی بی سی در مورد قتل نیکا شاکرمی برخی از خبرنگاران را متهم کرد

جمهوری اسلامی پس از گزارش بی بی سی در مورد قتل نیکا شاکرمی برخی از خبرنگاران را متهم کرد

جمهوری اسلامی پس از گزارش بی بی سی در مورد قتل نیکا شاکرمی برخی از خبرنگاران را متهم کرد

دکمه بازگشت به بالا