جمهوری اسلامی حضور در سوریه را پس از حملاتی که اسرائیل را مقصر آن دانسته کاهش داد

جمهوری اسلامی حضور در سوریه را پس از حملاتی که اسرائیل را مقصر آن دانسته کاهش داد

جمهوری اسلامی حضور در سوریه را پس از حملاتی که اسرائیل را مقصر آن دانسته کاهش داد

دکمه بازگشت به بالا