قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود

قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود

قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا