اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد؛ دانشگاه‌ها و سازمانهای دولتی اعتصاب‌ کردند

اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد؛ دانشگاه‌ها و سازمانهای دولتی اعتصاب‌ کردند

اعتراضات سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد؛ دانشگاه‌ها و سازمانهای دولتی اعتصاب‌ کردند

دکمه بازگشت به بالا