معترضان مجروح ایران از ترس دستگیری در مراجعه به بیمارستان از تماس با ۱۱۵ خودداری می‌کنند

معترضان مجروح ایران از ترس دستگیری در مراجعه به بیمارستان از تماس با 115 خودداری می‌کنند

معترضان مجروح ایران از ترس دستگیری در مراجعه به بیمارستان از تماس با ۱۱۵ خودداری می‌کنند

دکمه بازگشت به بالا