محمد رسول اف کارگردان برنده جایز جشنواره کن توسط جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرد

محمد رسول اف کارگردان برنده جایز جشنواره کن توسط جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرد

محمد رسول اف کارگردان برنده جایز جشنواره کن توسط جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرد

دکمه بازگشت به بالا