تصاویر ماهواره ای نشان می دهد رادار پدافند هوایی ایران در حمله اسرائیل مورد اصابت قرار گرفته است

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد رادار پدافند هوایی ایران در حمله اسرائیل مورد اصابت قرار گرفته است

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد رادار پدافند هوایی ایران در حمله اسرائیل مورد اصابت قرار گرفته است

دکمه بازگشت به بالا