امیرعبداللهیان: رهبر ارشد حماس به او گفته توپ اکنون در زمین اسرائیل است

امیرعبداللهیان: رهبر ارشد حماس به او گفته توپ اکنون در زمین اسرائیل است

امیرعبداللهیان: رهبر ارشد حماس به او گفته توپ اکنون در زمین اسرائیل است

دکمه بازگشت به بالا