نماینده مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران به بمب های هسته ای دست یافته است

نماینده مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران به بمب های هسته ای دست یافته است

نماینده مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران به بمب های هسته ای دست یافته است

دکمه بازگشت به بالا