رئیس جمهور ایران از مصاحبه با خبرنگار CNN به علت رد تقاضای پوشیدن روسری صرفنظر کرد

رئیس جمهور ایران از مصاحبه با خبرنگار CNN به علت رد تقاضای پوشیدن روسری صرفنظر کرد

رئیس جمهور ایران از مصاحبه با خبرنگار CNN به علت رد تقاضای پوشیدن روسری صرفنظر کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!