عبداللطیف رشید با رای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد

عبداللطیف رشید با رای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد

عبداللطیف رشید با رای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد

دکمه بازگشت به بالا