وزیر خارجه ایتالیا در G7 گفت اسرائیل در آخرین لحظه به آمریکا درباره حمله پهپادی به ایران هشدار داد

وزیر خارجه ایتالیا در G7 گفت اسرائیل در آخرین لحظه به آمریکا درباره حمله پهپادی به ایران هشدار داد

وزیر خارجه ایتالیا در G7 گفت اسرائیل در آخرین لحظه به آمریکا درباره حمله پهپادی به ایران هشدار داد

دکمه بازگشت به بالا