اسرائیل گذرگاه کلیدی کرم شالوم به غزه را بازگشایی کرد اما گذرگاه حیاتی رفح همچنان بسته است

اسرائیل گذرگاه کلیدی کرم شالوم به غزه را بازگشایی کرد اما گذرگاه حیاتی رفح همچنان بسته است

اسرائیل گذرگاه کلیدی کرم شالوم به غزه را بازگشایی کرد اما گذرگاه حیاتی رفح همچنان بسته است

دکمه بازگشت به بالا