مقامات آمریکایی تایید کردند که موشک اسرائیل به داخل ایران اصابت کرده است

مقامات آمریکایی تایید کردند که موشک اسرائیل به داخل ایران اصابت کرده است

مقامات آمریکایی تایید کردند که موشک اسرائیل به داخل ایران اصابت کرده است

دکمه بازگشت به بالا