مقامات اسرائیلی: دادگاه بین المللی در حال آماده سازی حکم بازداشت نتانیاهو به دلیل جنگ است

مقامات اسرائیلی: دادگاه بین المللی در حال آماده سازی حکم بازداشت نتانیاهو به دلیل جنگ است

مقامات اسرائیلی: دادگاه بین المللی در حال آماده سازی حکم بازداشت نتانیاهو به دلیل جنگ است

دکمه بازگشت به بالا