اظهارات اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد تعهد نتانیاهو به توافق آتش بس افزایش می‌دهد

اظهارات اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد تعهد نتانیاهو به توافق آتش بس افزایش می‌دهد

اظهارات اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد تعهد نتانیاهو به توافق آتش بس افزایش می‌دهد

دکمه بازگشت به بالا