وزیر امور خارجه اسرائیل از سنا برای تصویب لایحه کمک‌های سخت تشکر کرد

وزیر امور خارجه اسرائیل از سنا برای تصویب لایحه کمک‌های سخت تشکر کرد

وزیر امور خارجه اسرائیل از سنا برای تصویب لایحه کمک‌های سخت تشکر کرد

دکمه بازگشت به بالا