اورشلیم هشدار داد جنگ منطقه‌ای با جمهوری اسلامی اجتناب‌ناپذیر است؛ آلمان نازی دهه ۱۹۳۰ است

اورشلیم هشدار داد جنگ منطقه‌ای با جمهوری اسلامی اجتناب‌ناپذیر است؛ آلمان نازی دهه 1930 است

اورشلیم هشدار داد جنگ منطقه‌ای با جمهوری اسلامی اجتناب‌ناپذیر است؛ آلمان نازی دهه ۱۹۳۰ است

دکمه بازگشت به بالا