کنعانی: حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اقدام مشروع در تنبیه متجاوز است، آمریکایی ها باید قدردان ما باشند

کنعانی: حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اقدام مشروع در تنبیه متجاوز است، آمریکایی ها باید قدردان ما باشند

کنعانی: حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اقدام مشروع در تنبیه متجاوز است، آمریکایی ها باید قدردان ما باشند

دکمه بازگشت به بالا