قطر از اسرائیل و حماس می‌خواهد تا برای دستیابی به توافق آتش‌بس بیشتر تلاش کنند

قطر از اسرائیل و حماس می‌خواهد تا برای دستیابی به توافق آتش‌بس بیشتر تلاش کنند

قطر از اسرائیل و حماس می‌خواهد تا برای دستیابی به توافق آتش‌بس بیشتر تلاش کنند

دکمه بازگشت به بالا