بسیاری از یهودیان ایرانی در تهرانجلس می گویند که وفاداری آنها به اسرائیل است نه به جمهوری اسلامی

بسیاری از یهودیان ایرانی در تهرانجلس می گویند که وفاداری آنها به اسرائیل است نه به جمهوری اسلامی

بسیاری از یهودیان ایرانی در تهرانجلس می گویند که وفاداری آنها به اسرائیل است نه به جمهوری اسلامی

دکمه بازگشت به بالا