رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داد

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داد

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داد

دکمه بازگشت به بالا