نتانیاهو می گوید هدف عملیات رفح بازگرداندن گروگان ها و از بین بردن حماس است

نتانیاهو می گوید هدف عملیات رفح بازگرداندن گروگان ها و از بین بردن حماس است

نتانیاهو می گوید هدف عملیات رفح بازگرداندن گروگان ها و از بین بردن حماس است

دکمه بازگشت به بالا