مردم زاهدان در سی‌ودومین جمعه اعتراضی، خامنه‌ای را «جانی» و جمهوری اسلامی را «اعدامی» خواندند

مردم زاهدان در سی‌ودومین جمعه اعتراضی، خامنه‌ای را «جانی» و جمهوری اسلامی را «اعدامی» خواندند

مردم زاهدان در سی‌ودومین جمعه اعتراضی، خامنه‌ای را «جانی» و جمهوری اسلامی را «اعدامی» خواندند

دکمه بازگشت به بالا