تظاهرات شبانه در یزد، دیواندره و تهران ادامه داشت؛ معترضان در یزد تا صبح در خیابان ماندند

تظاهرات شبانه در یزد، دیواندره و تهران ادامه داشت؛ معترضان در یزد تا صبح در خیابان ماندند

تظاهرات شبانه در یزد، دیواندره و تهران ادامه داشت؛ معترضان در یزد تا صبح در خیابان ماندند

دکمه بازگشت به بالا