پوتین در سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی‌ در رژه جنگ جهانی دوم به غرب هشدار می دهد

پوتین در سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی‌ در رژه جنگ جهانی دوم به غرب هشدار می دهد

پوتین در سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی‌ در رژه جنگ جهانی دوم به غرب هشدار می دهد

دکمه بازگشت به بالا