تلگراف: جمهوری اسلامی در حال آموزش حزب الله برای انجام حملات پهپادی به شمال اسرائیل است

تلگراف: جمهوری اسلامی در حال آموزش حزب الله برای انجام حملات پهپادی به شمال اسرائیل است

تلگراف: جمهوری اسلامی در حال آموزش حزب الله برای انجام حملات پهپادی به شمال اسرائیل است

دکمه بازگشت به بالا