روسیه نیروگاه ها را بمباران می کند و اوکراین پالایشگاه ها را در حملات دوئل هدف قرار می دهد

روسیه نیروگاه ها را بمباران می کند و اوکراین پالایشگاه ها را در حملات دوئل هدف قرار می دهد

روسیه نیروگاه ها را بمباران می کند و اوکراین پالایشگاه ها را در حملات دوئل هدف قرار می دهد

دکمه بازگشت به بالا