سایه جنگ بر عید پاک ارتدکس، در حالی که زلنسکی و پوتین تعطیلات را جشن می گیرند

سایه جنگ بر عید پاک ارتدکس، در حالی که زلنسکی و پوتین تعطیلات را جشن می گیرند

سایه جنگ بر عید پاک ارتدکس، در حالی که زلنسکی و پوتین تعطیلات را جشن می گیرند

دکمه بازگشت به بالا