آمریکا هشدار داد در صورتی که اسرائیل به رفح حمله کند، کمک نظامی متوقف خواهد شد

آمریکا هشدار داد در صورتی که اسرائیل به رفح حمله کند، کمک نظامی متوقف خواهد شد

آمریکا هشدار داد در صورتی که اسرائیل به رفح حمله کند، کمک نظامی متوقف خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا