پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران، سهام متزلزل شد و قیمت نفت افزایش یافت

پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران، سهام متزلزل شد و قیمت نفت افزایش یافت

پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران، سهام متزلزل شد و قیمت نفت افزایش یافت

دکمه بازگشت به بالا