سالیوان می گوید که ایالات متحده هنوز عملیات نظامی بزرگ در رفح را ندیده است

سالیوان می گوید که ایالات متحده هنوز عملیات نظامی بزرگ در رفح را ندیده است

سالیوان می گوید که ایالات متحده هنوز عملیات نظامی بزرگ در رفح را ندیده است

دکمه بازگشت به بالا