جو بایدن به ایران هشدار داد که برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهیم کرد

جو بایدن به ایران هشدار داد که برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهیم کرد

جو بایدن به ایران هشدار داد که برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهیم کرد

دکمه بازگشت به بالا