هدف G7 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پیام خویشتنداری در دیدار وزیران در ایتالیا بود

هدف G7 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پیام خویشتنداری در دیدار وزیران در ایتالیا بود

هدف G7 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پیام خویشتنداری در دیدار وزیران در ایتالیا بود

دکمه بازگشت به بالا