رافائل گروسی از اینکه اسرائیل می تواند به سایت های هسته ای جمهوری اسلامی حمله کند ابراز نگرانی کرد

رافائل گروسی از اینکه اسرائیل می تواند به سایت های هسته ای جمهوری اسلامی حمله کند ابراز نگرانی کرد

رافائل گروسی از اینکه اسرائیل می تواند به سایت های هسته ای جمهوری اسلامی حمله کند ابراز نگرانی کرد

دکمه بازگشت به بالا