کاخ سفید از رای منفی به قطعنامه سازمان ملل در حمایت از تشکیل کشور فلسطین دفاع می کند

کاخ سفید از رای منفی به قطعنامه سازمان ملل در حمایت از تشکیل کشور فلسطین دفاع می کند

کاخ سفید از رای منفی به قطعنامه سازمان ملل در حمایت از تشکیل کشور فلسطین دفاع می کند

دکمه بازگشت به بالا