وزیر خارجه ایران با همتای عربستان سعودی در چین برای احیای روابط دیپلماتیک دیدار کرد

وزیر خارجه ایران با همتای عربستان سعودی در چین برای احیای روابط دیپلماتیک دیدار کرد

وزیر خارجه ایران با همتای عربستان سعودی در چین برای احیای روابط دیپلماتیک دیدار کرد

دکمه بازگشت به بالا