وزارت خزانه داری آمریکا ۱۲ فرد و ۲ نهاد حکومت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا 12 فرد و 2 نهاد حکومت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا ۱۲ فرد و ۲ نهاد حکومت ایران را تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!