جاستین ترودو در پی گسترش اعتراضات در سراسر ایران پلیس امنیت و اخلاق را تحریم می کند

جاستین ترودو در پی گسترش اعتراضات در سراسر ایران پلیس امنیت و اخلاق را تحریم می کند

جاستین ترودو در پی گسترش اعتراضات در سراسر ایران پلیس امنیت و اخلاق را تحریم می کند

دکمه بازگشت به بالا