مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل را به سنا ارسال کرد

مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل را به سنا ارسال کرد

مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل را به سنا ارسال کرد

دکمه بازگشت به بالا