آمریکا پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد

آمریکا پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد

آمریکا پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد

دکمه بازگشت به بالا