ایالات متحده آمریکا اعلام کرد هیچ نقشی در حمله هوایی به کاروان سوخت ایران برای لبنان نداشته است

ایالات متحده آمریکا اعلام کرد هیچ نقشی در حمله هوایی به کاروان سوخت ایران برای لبنان نداشته است

ایالات متحده آمریکا اعلام کرد هیچ نقشی در حمله هوایی به کاروان سوخت ایران برای لبنان نداشته است

دکمه بازگشت به بالا