مقامات آمریکایی و اسرائیلی می گویند نهایی کردن هرگونه توافق آتش بس ممکن است چند روز طول بکشد

مقامات آمریکایی و اسرائیلی می گویند نهایی کردن هرگونه توافق آتش بس ممکن است چند روز طول بکشد

دکمه بازگشت به بالا