آمریکا ۱۶ نفر و ۲ گروه را پس از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرد

آمریکا 16 نفر و 2 گروه را پس از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرد

آمریکا ۱۶ نفر و ۲ گروه را پس از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا