کاخ سفید ضرب الاجلی را برای خروج سازمانهای فدرال از تیک تاک تعیین کرد

کاخ سفید ضرب الاجلی را برای خروج سازمانهای فدرال از تیک تاک تعیین کرد

کاخ سفید ضرب الاجلی را برای خروج سازمانهای فدرال از تیک تاک تعیین کرد

دکمه بازگشت به بالا