زلنسکی گفت اگر اسرائیل از سال ۲۰۱۴ سیستم دفاع هوایی به اوکراین می داد امروز روسیه هرگز به فکر دریافت پهپاد از ایران نمی افتاد

زلنسکی گفت اگر اسرائیل از سال 2014 سیستم دفاع هوایی به اوکراین می داد امروز روسیه هرگز به فکر دریافت پهپاد از ایران نمی افتاد

زلنسکی گفت اگر اسرائیل از سال ۲۰۱۴ سیستم دفاع هوایی به اوکراین می داد امروز روسیه هرگز به فکر دریافت پهپاد از ایران نمی افتاد

دکمه بازگشت به بالا