زلنسکی: تأخیر کمک‌های ایالات متحده به روسیه این امکان را داد که ابتکار عمل را در دست بگیرد

زلنسکی: تأخیر کمک‌های ایالات متحده به روسیه این امکان را داد که ابتکار عمل را در دست بگیرد

زلنسکی: تأخیر کمک‌های ایالات متحده به روسیه این امکان را داد که ابتکار عمل را در دست بگیرد

دکمه بازگشت به بالا