نخست وزیر کانادا، استرالیا و وزرای خارجه زن در ۱۲ کشور جهان با معترضان ایرانی ابراز همبستگی کردند

نخست وزیر کانادا، استرالیا و وزرای خارجه زن در ۱۲ کشور جهان با معترضان ایرانی ابراز همبستگی کردند

نخست وزیر کانادا، استرالیا و وزرای خارجه زن در ۱۲ کشور جهان با معترضان ایرانی ابراز همبستگی کردند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!